Menu

O nas

Platforma Teatru Amatorskiego powstała z inicjatywy Gdańskiego Stowarzyszenia Lampart. Celem stowarzyszenia jest między innymi:

  1. Działanie na rzecz rozwoju twórczości artystycznej.
  2. Propagowanie twórczości teatralnej I twórczości pokrewnych bezpośrednio związanych z twórczością teatralną.
  3. Odkrywanie talentów, promowanie artystów amatorów – ich twórczości – głównie literackiej, dramatycznej I muzycznej z terenów wiejskich.
  4. Rozwijanie I propagowanie inicjatyw, postaw, działań, na rzecz rozwoju twórczości teatralnej I kulturalnej.
  5. Inicjowanie powstawania teatrów amatorskich głównie na terenie gmin wiejskich.
  6. Integracja różnych środowisk artystycznych.