Menu

Teatr Fredrerum-Leeds z Leeds w UK dołączył do nas…

5 marca 2024 - Teatr Fredrerum-Leeds
Teatr Fredrerum-Leeds z Leeds w UK dołączył do nas…

Historia teatru “Fredreum-Leeds” rozpoczyna się od inicjatyw artystycznych polskiej społeczności osiedlającej się w Leeds po drugiej wojnie światowej. Chociaż powstawały różne zespoły, takie jak “Kujawy”, “To i Hola” oraz “Kwiaty z Leeds”, nie przetrwały one zbyt długo. W 1969 roku, z członków, którzy zdecydowali się pozostać w Leeds, utworzono zespół “Fredreum-Leeds”, czerpiąc nazwę od zespołu “Fredreum” w Przemyślu, najstarszego amatorskiego teatru w Europie.

W początkowym okresie działalności, “Fredreum-Leeds” wystawił dwie sztuki, zdobywając popularność i zwiększając liczbę członków. Poza produkcjami teatralnymi, zespół angażował się również w organizację imprez dochodowych i działań charytatywnych, wspierając między innymi budowę polskiego kościoła w Leeds.

——————- Dwie Blizny ———————–

Działalność zespołu została tymczasowo zawieszona po śmierci dwóch członków i wyjeździe reżysera, ale została reaktywowana w 1992 roku pod kierownictwem Anny Stanisławskiej. Nowy okres działalności rozpoczął się od organizacji balu “Andrzejki”, po którym zespół kontynuował występy i zaangażowanie charytatywne, wspierając Polaków na Wschodzie i lokalną społeczność polską.

W latach dziewięćdziesiątych “Fredreum-Leeds” odwiedziło Polskę i wzięło udział w obchodach jubileuszu “Fredreum” z Przemyśla, prezentując program poświęcony polskiej emigracji. Zespół przygotował również programy nawiązujące do historii Polski, takie jak “Wieczór Wspomnień” upamiętniający 50-lecie zakończenia II Wojny Światowej.

Kolejne lata przyniosły zespołowi nowe wyzwania, w tym starzenie się aktorów i problemy zdrowotne, ale również nowe możliwości dzięki dołączeniu młodych, entuzjastycznych członków. “Fredreum-Leeds”. W 2010 roku nowa grupa “Fredreum-Leeds” zadebiutowała z sukcesem sztuką Aleksandra Fredry “Dwie Blizny”, która następnie była wielokrotnie wystawiana, m.in. w Penhros (Walia) i na festiwalu “Paravel” w Manchesterze w 2012 roku. Od tego czasu zespół przedstawił inne sztuki, w tym “Babcia Winna” Wiktora Budzyńskiego w 2017 roku, “Czekając na kochanki” oraz “Szarlotka z herbatą” Andrzeja Dembończyka w 2018 roku. Po przerwie związanej z pandemią, “Fredreum-Leeds” w bieżącym roku wystawił, długo wyczekiwane i przygotowywane, “Czekoladki” Bożeny Kupis-Kucharskiej.

Obecnie zespół liczy 10 osób i jest zaangażowany w pracę nad nowymi projektami, co odzwierciedla trwałą pasję do teatru i ciągłe dążenie do rozwijania umiejętności scenicznych oraz promowania polskiej kultury w Wielkiej Brytanii.