Menu

III Konferencji Ruchu Teatrów Amatorskich „WeNa” – Edukacja. Praktyka. Inspiracja. Dostępność”.

16 listopada 2023 - Akt VII - Niusy
III Konferencji Ruchu Teatrów Amatorskich „WeNa” – Edukacja. Praktyka. Inspiracja. Dostępność”.

Serdecznie zapraszamy

III Konferencja Ruchu Teatrów Amatorskich WeNa

Wydarzenie obejmuje prelekcje, panel dyskusyjny, spektakl teatru amatorskiego i profesjonalnego oraz sesje stolikowe. Przedsięwzięcie będzie realizowane w dniach 30.11.–1.12.2023 r. w godz. 10:00-16:00, w Spodkach Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku przy ul. św. Rocha 14.

Konferencja skierowana jest do instruktorów teatralnych, animatorów kultury, twórców, edukatorów, arteterapeutów, nauczycieli, studentów i osób zainteresowanych działaniami teatrów amatorskich.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych działaniami teatrów amatorskich.

Wydarzenie ma służyć wsparciu Amatorskiego Ruchu Artystycznego, w tym Amatorskiego Ruchu Teatralnego, jako ważnego czynnika kulturotwórczego regionu. W programie znajdą się: sesje stolikowe, prezentacje teatrów, spektakle, prelekcje, panele Q&A oraz debata.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest dostępność, rozumiana dwojako: dostępność teatru amatorskiego jako czynnika kulturotwórczego oraz dostępność, jaką jest praca z osobami z niepełnosprawnością – w tym z niepełnosprawnością intelektualną. Skupimy się na refleksji wokół następujących kręgów tematycznych: dostępność, proces twórczy, praca teatralna z osobami z niepełnosprawnością oraz teatroterapia.

Spotkanie uzupełnią prezentacje teatrów amatorskich z województwa podlaskiego oraz sesje stolikowe, na których animatorzy kultury badać będą kondycję ruchu amatorskiego w naszym regionie. Wszystkich zainteresowanych prezentacją dorobku artystycznego teatrów lub grup, zapraszamy do uzupełnienia formularza zgłoszenia teatru do prezentacji.

Chętnych do udziału w konferencji zapraszamy do rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy dla uczestnika.

Spotkanie uzupełnią prezentacje teatrów amatorskich z województwa podlaskiego oraz sesje stolikowe, na których animatorzy kultury badać będą kondycję ruchu amatorskiego w naszym regionie. Wszystkich zainteresowanych prezentacją dorobku artystycznego teatrów lub grup, zapraszamy do uzupełnienia formularza zgłoszenia teatru do prezentacji.

Chętnych do udziału w konferencji zapraszamy do rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy dla uczestnika.