Menu

Krzyżówka Teatralna

5 maja 2023 - Akt VII - Niusy
Krzyżówka Teatralna

Zapraszamy do rozwiązania naszej krzyżówki teatralnej !

Po wpisaniu każdej litery, należy nacisnąć spację lub przejść do następnej kratki kursorem, ewentualnie klikać każdą literę dwa razy, można też uaktywniać każdą kratkę myszką. W przypadku popełnienia błędu, należy po wykasowaniu litery, dwukrotnie kliknąć w kratkę. Odświeżenie strony zmieni układ krzyżówki.


1. W teatrze
2. Wypowiada ją aktor
3. Przerwa w spektaklu
4. Stary szanowany aktor teatralny
5. Roman, grał Antoniego Venaco w spektaklu pt. Pomarańcze
6. Przed kurtyną
7. Nisza z boku sceny
8. Chory.. z jakiego powodu?
9. Autor scenariusza znajdującego się na Platformie pt. Morderstwo Pana Marshalla
10. Element „grający” określoną rolę w akcji, czasem o samodzielnym znaczeniu symbolicznym
11. Tekst i stworzona postać aktora
12. Znak zastępujący lub wzmacniający słowo
13. Oddziela scenę od widowni
14. Obszerne pomieszczenie lub korytarz w budynku teatralnym
15. Alicja z komedii Brancz
16. Rodzaj literacki
17. Zagrał Davida O. Selznicka w komedii pt. Księżyc i Magnolie
18. Kształtowanie przedstawienia teatralnego
19. Dłuższa wypowiedź jednego aktora
20. Pierwsza w świecie lub w danym kraju publiczna prezentacja spektaklu teatralnego
21. Przestrzeń w której mieszczą się urządzenia techniczne nad sceną
22. Część utworu dramatycznego lub przedstawienia teatralnego
23. W tym mieście, na premierze amatorskiej grupy teatralnej pojawiła się autorka scenariusza pt. Przypadek Specjalny
24. Autor scenariusza pt. Ogłoszenie czyli jajka w Pomidorach obecnie najpopularniejszego scenariusza na naszej Platformie