Menu

Konferencja Ruchu Teatrów Amatorskich „WeNa”

12 listopada 2022 - Akt V - Konkursy
Konferencja Ruchu Teatrów Amatorskich „WeNa”

Patron medialny – Platforma Teatrów Amatorskich

Wydarzenie skierowane jest do instruktorów teatralnych, animatorów kultury, twórców, inicjatorów i osób zainteresowanych działaniami teatrów amatorskich. Spotkanie odbędzie się 2 grudnia, w „Spodkach” Podlaskiego Instytutu Kultury (ul. św. Rocha w Białymstoku). Głównym celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.

Tematyka tegorocznej, drugiej już edycji konferencji będzie skupiona wokół dwóch obszarów: teatr amatorski w środowisku lokalnym i zróżnicowanym kulturowo oraz inspiracje teatru amatorskiego.

W programie znajdą się: spektakl, prelekcje oraz panel dyskusyjny. Udział w konferencji jest bezpłatny, a zapisy trwają do 28 listopada 2022 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Zakwalifikowanie do udziału zostanie potwierdzone wiadomością przesłaną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail do 25 listopada 2022 r. Formularz zgłoszeniowy, regulamin i program konferencji są dostępne na stronie pikpodlaskie.pl 

Szczegółowe informacje na temat konferencji można uzyskać w Dziale Edukacji PIK w Białymstoku pod nr tel. 85 40 37 15 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: teatr@pikpodlaskie.pl.

Organizator: Podlaski Instytut Kultury