Menu

pikTograMy – pod naszym patronatem

7 maja 2022 - Akt V - Konkursy
pikTograMy – pod naszym patronatem

Koncepcja projektu „pikTOgraMY” zawiera w sobie szereg działań, których celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego odbioru sztuki i udziału w życiu kulturalnym. Celem pośrednim jest skupienie się na przyrodzie, która otacza człowieka i może stać się inspiracją do działań twórczych. „pikTOgraMY” łączą w sobie skrót nazwy instytucji wnioskodawcy (PIK), ze słowem GRA, którego synonimem jest zabawa i odtwarzanie roli (w teatrze). W nazwie znajduje się forma osobowa TO – MY, która daje poczucie wspólnotowości i sprawczości uczestnikom zadania. Realizacja projektu przewidziana jest na czerwiec 2022 roku. Projekt jest ewolucją PIKtoGRAmów z 2021 r. Zmiana pisowni nazwy nadaje świeżości działaniom i przekazuje ważną myśl przewodnią, skupioną w tym roku na aspekcie społecznym projektu – na wspólnotowości działań.

Harmonogram wydarzeń w ramach projektu „pikTOgraMY” przedstawia się następująco:
• 23.06.2022 – Konferencja prasowa dotycząca projektu pikTOgraMY
• 11–19.06.2022 – Objazd teatrów zawodowych pikTOgraMY (Sejny, Wąsosz, Dąbrowa Białostocka, Michałowo, Choroszcz)
• 26.06.2022 – Premiera spektaklu „MIKROKOSMOS”
• 28–30.06.2022 – Mini objazd teatralny spektaklu „MIKROKOSMOS” – Topilec, Knyszyn, Supraśl
• 30.06.2022 – Wizyta studyjna w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej (Supraśl), zakończenie projektu spektaklem „MIKROKOSMOS” w Akademii Supraskiej

W programie znajdą się pokazy spektakli profesjonalnych w miejscowościach z utrudnionym dostępem do oferty kulturalnej oraz realizacja spektaklu przez dzieci i młodzież. W całości przewidziane są warsztaty konstrukcyjne, teatralne i scenograficzne.

Owady, które istnieją w bliskości człowieka, często przez pośpiech i zabieganie przestają być zauważane. Poprzez koncentrację na tym temacie, uczestnicy mogą skupić się na obserwacji otaczającego ich świata i zogniskować uwagę na znajdujących się wokół detalach. Obserwacja „kosmosu pod nogami” może sprawić, że uczestnicy projektu uzmysłowią sobie, że tuż obok, w parku na skwerku, pod szkołą w szczelinach chodnika, tętni życie. Mikrokosmos czyli życie owadów nawiązuje tematem do odbywającego się w kwietniu 2022 roku II Wojewódzkiego Przeglądu Niezawodowej Twórczości Teatralnej „PIKtoGRAmy” organizowanego przez wnioskodawcę.

Projekt „pikTOgraMY” będzie realizowany w formie objazdu zawodowych teatrów oferujących repertuar skierowany do młodego widza.

Formą organizator nawiązuje do tak ważnych działań teatralnych jak Objazd Reduty czy działania Teatru Wierszalin. Objazd zasięgiem obejmie miejscowości województwa podlaskiego, oddalone od centrum (Białegostoku), a więc również od oferty kulturalnej. Niejednokrotnie może to być pierwsze spotkanie w konfrontacji widz –s aktor dla uczestników projektu. Objazd połączony zostanie z twórczym działaniem pro-natura, a dokładnie z warsztatami konstrukcyjnymi budowania domków dla owadów.
Całe zadanie ma charakter niekomercyjny i udział we wszystkich częściach programu jest bezpłatny.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.