Menu

PIKtoGRAmy

1 czerwca 2021 - Akt V - Konkursy
PIKtoGRAmy

Nadchodzi ten czas… rozpoczynają się zajęcia w ramach projektu PIKtoGRAmy. Najbliższe spotkania już za kilka dni. Warto się im przyjrzeć. Na Pierwszy ogień warsztaty teatralne trwająće 2 dni i zaraz po nich przegląd twórczości dziecięcej i młodzieżowej trwające aż sześć dni. Warsztaty odbywać sie będą w w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, ul. Leśna 7 zaś Przegląd w „Spodkach” Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku.

PIKtoGRAmy

Waesztaty Teatralne

5-6 CZERWCA

5-6 czerwca – warsztaty dla dzieci i młodzieży: dykcja i emisja, zajęcia wokalne, oswajanie przestrzeni, interpretacja tekstu.
Zajęcia organizowane są przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku. Dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat mają okazję rozwijać swoje artystyczne zainteresowania przez twórczą współpracę i wiedzę podaną w formie zabawy. Uczestnicy warsztatów będą doskonalić swoje umiejętności pod okiem profesjonalistów: Kamili Wróbel-Malec, Magdaleny Dąbrowskiej, Katarzyny Wolak i Karola Smacznego – twórców teatralnych z naszego regionu.

Przegląd Twórczości dziecięcej i Młodzieżowej

7-12 CZERWCA

Wojewódzki Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś” w ramach projektu „PIKtoGRAmy”.
Wydarzenie ma na celu inspirację dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat do rozwijania zainteresowań artystycznych, wrażliwości estetycznej i twórczej współpracy. Dotychczasowe przeglądy recytatorskie i piosenki przedszkolnej – „Baje, Bajki, Bajeczki”, „O złotą różdżkę dobrej wróżki” i „Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków – Mama Tata i Ja” – zyskują spójną formę jednej imprezy.