Menu

PIK – Podlaski Instytut Kultury wychodzi z dużą inicjatywą…

27 maja 2021 - Akt V - Konkursy
PIK – Podlaski Instytut Kultury wychodzi z dużą inicjatywą…

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku realizuje ciekawy projekt pod nazwą „PIKtoGRAmy”. Będziemy mu się bacznie przyglądac i relacjonować dla Was jego przebieg.

Jest to cykl działań teatralnych adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku 3–18 lat z województwa podlaskiego – Miejsce realizaji Białystok i Supraśl. Z informacji jakie posiadamy w ramach projektu odbędą się następujące wydarzenia:


  • Warsztaty
  • Spektakle profesjonalnych twórców
  • Wizyty studyjne
  • Konsultacje
  • Przegląd twórczości dziecięcej
  • Przegląd twórczości młodzieżowej

Zajęcia umożliwią uczestnikom zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie różnych form teatralnych; służyć będą zainspirowaniu i pobudzeniu kreatywności artystycznej; wymianie doświadczeń; zapoznaniu z nowatorskimi metodami działań animacyjnych; rozwijaniu umiejętności wystąpień publicznych.

Harmonogram wydarzeń w ramach projektu PIKtoGRAmy przedstawia się następująco:

5–6.06. – 4 warsztaty teatralne (z zakresu dykcji i emisji głosu, zajęć wokalnych, oswajania przestrzeni czy interpretacji tekstu prowadzonych przez: Kamilę Wróbel-Malec, Magdalenę Dąbrowską, Katarzynę Wolak i Karola Smacznego – twórców teatralnych z naszego regionu);


7–12.06. – Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś” oraz prezentacja profesjonalnych spektakli (spektakl Teatru pod Orzełkiem „Opowieść starego Kredensu”, spektakl „NOE” Instytutu Teatru Przedmiotu, spektakl „Kukła z wiejskiego podwórza” Teatru pod Orzełkiem, koncert teatralny zespołu Spider Demon Massacre; spektakl „Okienko” i „Dla mnie bomba!!!” Teatru Łątek; spektakl „FINTIKLUSZKI – czyli folkowe okruszki” teatru Małe MI);


16–29.08. – realizacja 3 spektakli (w trzech różnych formach teatralnych: teatr lalkowy, teatr typu „Black Theatre”, teatr żywego planu); warsztaty (związane z realizacją spektakli); wizyty studyjne (Białostocki Teatr Lalek i Teatr Wierszalin od zaplecza);


29.08. – prapremiera 3 spektakli w Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu


1.09. – premiera 3 spektakli w Spodkach PIK w Białymstoku;


18.05.–30.09. – konsultacje dla teatrów amatorskich z województwa przeprowadzi Emilia Wyszkowska, instruktor do spraw teatralnych Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku.


Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

PIKtoGRAmy

Cykl działań teatralnych adresowanych
do dzieci i młodzieży w wieku 3–18 lat

MIEJSCE AKCJI: Białystok i Supraśl