Menu

Amatorski Teatr Towarzyski

11 sierpnia 2019 - Teatr Towarzyski
Amatorski Teatr Towarzyski

W 2006 roku przy Stowarzyszeniu Kulturalno – Oświatowym „Węglin Północny” w Lublinie z inicjatywy jego Prezesa Dariusza Borucha powstał Amatorski Teatr Towarzyski.

Były czasy, że w zwyczaju ludzi z „towarzystwa” była zabawa w teatr.  Zabawa ta miała wielce edukacyjny charakter, pozwalała rozwijać talenty potrzebne w aktywnym społecznym życiu, kultywowała język ojczysty, uczyła pracy w grupie i kreatywności. Wspólna zabawa dawała satysfakcję i radość, a jej finałem była publiczna prezentacja dla grona przyjaciół i rodziny. Propozycją takiej zabawy jest właśnie nasz teatr, pragniemy wrócić do tych dobrych obyczajów i zaszczepić nimi naszych znajomych i sąsiadów.

“Rosja według Czechowa”

Takie były i są cele teatru i trzeba stwierdzić, że udało się je zrealizować . Przez teatr, w ciągu 13 lat jego działalności, przewinęło się już kilkadziesiąt osób (138) w różnym wieku i profesji. Posiadających mniej lub więcej talentu aktorskiego, ale za to bardzo chętnych do działania. Podporami teatru oprócz Dariusza Boruch (pracownika Muzeum UMCS) są Anna Kuszneruk (bardzo energiczna rencistka), Irena Mazur (dyrektor  w firmie farmaceutycznej), Krzysztof Żak (prawnik), Krzysztof Witaszek (kulturoznawca), Ewa Surdacka  (pedagog),  Mateusz Dąbrowski (pedagog, muzyk), Grażyna Laskowska – Cielniak i Bernard Homziuk  (plastycy) oraz Beata Kamińska (jezykoznawca).

Z teatrem obecnie współpracuje 37 osób. Członków teatru oprócz marzeń o scenie łączy miłość do żywego słowa, poprawnej polszczyzny, bogatego stroju i działania w grupie.

Amatorski Teatr Towarzyski prezentował się w różnych miejscach Lublina i w kilku innych miejscowościach oraz po za granicami kraju. Otwarty jest na każdą propozycję występów, bo jego celem jest dobra zabawa i propagowanie idei Teatrów Towarzyskich. Repertuar teatru dobierany jest tak, aby był różnorodny i możliwy do zrealizowania, są tam utwory klasyczne, ale i własne teksty członków zespołu. Siedzibą teatru jest Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” gdzie, dzięki przychylności i wsparciu kierownictwa tej placówki, odbywają się próby i premiery. Teatr nie ma stałego terminarza występów, prezentuje się tam gdzie zostanie zaproszony i gdzie zbierze się (choćby 3 osoby) grupka głodnych teatru oraz dobrej zabawy widzów.

Udział w festiwalach i przeglądach :

22.09.2012 r. Amatorski Teatr Towarzyski a konkretnie Ania Kuszneruk i Marian Zawiślak wziął udział w XIII Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów gdzie zaprezentował jedną ze scen komedii „Damy i Huzary”, jury przeglądu zakwalifikowało scenkę do finału i zaprosiło nas do Dęblina na 17.11.2012 r.  W finale scenka bardzo się spodobała i otrzymała wyróżnienie.

15.10.2013 r. seniorzy z Amatorskiego Teatru Towarzyskiego wzięli udział w XIV Jesiennym Przeglądzie Twórczości Seniorów, który odbył się w DK LSM w Lublinie. Teatr zaprezentował przedstawienie „Legendy Lubelskie – Czarci Sad”. Tekst napisał Sławomir Krzyżanowski do pomysłu Dariusz Borucha a odegrali go : Sławomir Krzyżanowski (czart), Ewa Sieniuć – Pikula (wdowa), Grażyna Czarnota (przekupka 1), Lidia Abramek (przekupka 2), Marian Zawiślak (wojewoda), Henryk Mizura ( sędzia), Dariusz Boruch (woźny).

26.09.2015 r. seniorzy ATT wzięli udział w XVI Jesiennym Przegładzę Twórczości Artystycznej Seniorów z fragmentami przedstawienia Kabaretu Godziemba „Dudek Show”. (skecz „Jak dwa Kryształy” i wiersz „Do Du…”). Program zakwalifikował się do finału w Dęblinie, w którym zespół nie wziął udziału ze względu na okoliczności losowe.

14.11.2015 r. Amatorski Teatr Towarzyski wystąpił na II Ogólnopolskim Festiwalu Sztuk Komediowych Teatrów Nieprofesjonalnych „Decha” (zgłoszono 16 grup a zakwalifikowano 7). Teatr zaprezentował przedstawienie „Miłość według Czechowa”, na który składały się jednoaktówki Antoniego Czechowa „Niedźwiedź” i „Oświadczyny”. Krzysztof Żak  z ATT otrzymał od jury festiwalu nagrodę dla Najlepszego Aktora za rolę Iwana Łomowa.

4.06.2016 r. Lublin –  Nocy Kultury, zaprezentowano spektakle „Rosja według Czechowa” („Złoczyńca”, „Jubileusz”)  oraz „Miłość według Czechowa” („Niedźwiedź”, „Oświadczyny”) – Kawiarnia „Pożegnanie z Afryką”

W dniach 17.02. – 21.02.2016 r. teatr wziął udział w 37 Biesiadzie Teatralnej. Konfrontacji Zespołów Teatralnych Małych Form odbywającej się w Horyńcu Zdroju. Został zakwalifikowany do grona 16 grup teatralnych i solistów uczestniczących w przeglądzie, spośród 30 zgłoszonych.18.02.2016 r. zaprezentował jednoaktówkę Antoniego Czechowa „Oświadczyny”, wystąpili w niej Ewa Surdacka, Krzysztof Żak i Dariusz Boruch.  Występ spodobał się organizatorom tak bardzo, że ATT poproszono o dodatkowy występ dla mieszkańców Horyńca Zdroju. Jury przeglądu doceniło występ ATT miłymi słowami i recenzjami ale nie wyróżniło nagrodami.

Amatorski Teatr Towarzyski został zakwalifikowany do udziału w festiwalu „Relacje. Międzypokoleniowe Spotkanie Teatralne”, który odbył się w dniach 23-25.09.2016 r. w Stalowej Woli. Teatr zaprezentował „Damy i Huzary” Aleksandra Fredry. Przedstawienie nie zostało wyróżnione ale bardzo podobało się publiczności.

W dniach 11-13 listopada 2016 r. Amatorski Teatr Towarzyski uczestniczył w III Ogólnopolskim Festiwalu Sztuk Komediowych Teatrów Amatorskich w Bielsku Podlaskim. Wzięło w nim udział 6 zespołów z całej Polski. Amatorski Teatr Towarzyski zaprezentował komedię Aleksandra Fredry „Damy i Huzary”. Na festiwalu jury przyznało 4 główne nagrody w tym za najlepszą aktorkę uznano Sandrę Pikulę a za najlepszego aktora uznano Dariusza Borucha z Amatorskiego Teatru Towarzyskiego.

03.06.2017 ATT wziął udział w Nocy Kultury. Zaprezentował w Sali Galeryjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej komedię „Damy i Huzary” Aleksandra Fredry.

10.09.2017 r. ATT Wziął udział w Europejskim Festiwalu Smaku. Zaprezentował sztukę uliczną „Czarci sąd” na Placu Po Farze w Lublinie

2 czerwca Amatorski Teatr Towarzyski wziął udział w kolejnej edycji Nocy Kultury w Lublinie. Zaprezentował na placu za Trybunałem sztukę uliczną „Czarci Sąd”.

W dniach 19-21.10.2018 r. ATT wziął udział w  V Ogólnopolskim Festiwali Sztuk Komediowych Teatrów Nieprofesjonalnych „DECHA” w Bielsku Podlaskim z przedstawieniem „Rosja według Czechowa”. Przedstawienie składało się z 2 żartów scenicznych „Złoczyńca” i „Jubileusz ( trzeci żart z powodu absencji Karola Kornet „Narzeczony i ojczulek” nie został zaprezentowany) spektakl spotkał się z życzliwym przyjęciem publiczności i jury ale nie otrzymał żadnej nagrody. Sukcesem było samo zakwalifikowanie się do festiwalu bowiem ilość (12 teatrów) i jakość prezentowanych przedstawień był niezwykle wysoka.

W dniach 22 i 23 listopada w DK SM „Czechow” odbył się po raz pierwszy Przegląd Amatorskich Teatrów Dorosłych „Jako Taki”. Amatorski Teatr Towarzyski został zaproszony do wzięcia udziału w przeglądzie i zaprezentował dwa żarty sceniczne Antoniego Czechowa „Złoczyńca ” oraz „Narzeczony i Ojczulek”. Występ był udany o czym świadczą pozytywne słowa jakie wypowiedział Daniel Arbaczewski – aktor, reżyser, pedagog, instruktor teatralny podczas oceny spektakli. Nagród nie przyznawano.

1.06.2019 r. Amatorski Teatr Towarzyski został ponownie zaproszony do wzięcia udziału w Lubelskiej Nocy Kultury, podczas której w kawiarni „Próba Cafe” przy Grodzkiej 3 zaprezentował spektakl słowno – muzyczny „Ewa Wenus i Tuńcia …. „

Amatorski Teatr Towarzyski ma w swoim dorobku już kilkadziesiąt przedstawień (171) w tym 27 premiery.

ATT pracuje obecnie nad nowymi przedstawieniami, będzie to przedstawienie kabaretowe „Obrazki z życia II Rzeczypospolitej”, na podstawie książki Melchiora Wankiewicza „Tedy i owędy” (adaptacja Beata Kamińska) oraz spektakl związany obchodami 450 – lecia Unii Lubelskiej „Pięć wieków poezji Lubelskiej”  według scenariusza Józefa Bilskiego.

Zapraszamy do współpracy !!!! Potrzebujemy aktorów, ale również osoby umiejące szyć kostiumy lub tworzyć dekoracje. Może ktoś ma ciekawy pomysł na przedstawienie, a może sam coś napisał. Próby i premiery w DDK „Węglin”, Lublin ul. Judyma 2 a. Kontakt : Dariusz Boruch – 603 172 564 lub daboruch@poczta.onet.pl