Menu

Amatorski Teatr Towarzyski

11 sierpnia 2019 - Teatr Towarzyski
Amatorski Teatr Towarzyski

W 2006 roku przy Stowarzyszeniu Kulturalno – Oświatowym „Węglin Północny” w Lublinie z inicjatywy jego Prezesa Dariusza Borucha powstał Amatorski Teatr Towarzyski.

Były czasy, że w zwyczaju ludzi z „towarzystwa” była zabawa w teatr.  Zabawa ta miała wielce edukacyjny charakter, pozwalała rozwijać talenty potrzebne w aktywnym społecznym życiu, kultywowała język ojczysty, uczyła pracy w grupie i kreatywności. Wspólna zabawa dawała satysfakcję i radość, a jej finałem była publiczna prezentacja dla grona przyjaciół i rodziny. Propozycją takiej zabawy jest właśnie nasz teatr, pragniemy wrócić do tych dobrych obyczajów i zaszczepić nimi naszych znajomych i sąsiadów.

“Rosja według Czechowa”

Takie były i są cele teatru i trzeba stwierdzić, że udało się je zrealizować . Przez teatr, w ciągu 13 lat jego działalności, przewinęło się już kilkadziesiąt osób (138) w różnym wieku i profesji. Posiadających mniej lub więcej talentu aktorskiego, ale za to bardzo chętnych do działania. Podporami teatru oprócz Dariusza Boruch (pracownika Muzeum UMCS) są Anna Kuszneruk (bardzo energiczna rencistka), Irena Mazur (dyrektor  w firmie farmaceutycznej), Krzysztof Żak (prawnik), Krzysztof Witaszek (kulturoznawca), Ewa Surdacka  (pedagog),  Mateusz Dąbrowski (pedagog, muzyk), Grażyna Laskowska – Cielniak i Bernard Homziuk  (plastycy) oraz Beata Kamińska (jezykoznawca).

Z teatrem obecnie współpracuje 37 osób. Członków teatru oprócz marzeń o scenie łączy miłość do żywego słowa, poprawnej polszczyzny, bogatego stroju i działania w grupie.

Amatorski Teatr Towarzyski prezentował się w różnych miejscach Lublina i w kilku innych miejscowościach oraz po za granicami kraju. Otwarty jest na każdą propozycję występów, bo jego celem jest dobra zabawa i propagowanie idei Teatrów Towarzyskich. Repertuar teatru dobierany jest tak, aby był różnorodny i możliwy do zrealizowania, są tam utwory klasyczne, ale i własne teksty członków zespołu. Siedzibą teatru jest Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” gdzie, dzięki przychylności i wsparciu kierownictwa tej placówki, odbywają się próby i premiery. Teatr nie ma stałego terminarza występów, prezentuje się tam gdzie zostanie zaproszony i gdzie zbierze się (choćby 3 osoby) grupka głodnych teatru oraz dobrej zabawy widzów.

Udział w festiwalach i przeglądach :

DOROBEK ATT

Udział w festiwalach i przeglądach:

22.09.2012 / Anna Kuszneruk i Marian Zawiślak w XIII Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów w Lublinie zaprezentowali jedną ze scen komedii „Damy i Huzary”. Jury Przeglądu zakwalifikowało scenkę do finału w Dęblinie (17.11.2012). W finale scenka bardzo się spodobała i otrzymała wyróżnienie.

15.10.2013 / XIV Jesienny Przegląd Twórczości Seniorów w DK LSM w Lublinie. Teatr zaprezentował przedstawienie „Legendy Lubelskie – Czarci Sad”. Tekst – Sławomir Krzyżanowski. Pomysł – Dariusz Boruch. Obsada: Sławomir Krzyżanowski (Czart), Ewa Sieniuć-Pikula (Wdowa), Grażyna Czarnota (Przekupka I), Lidia Abramek (Przekupka II), Marian Zawiślak (Wojewoda), Henryk Mizura (Sędzia), Dariusz Boruch (Woźny).

26.09.2015 / XVI Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów z fragmentami przedstawienia Kabaretu Godziemba „Dudek Show” (skecz „Jak dwa Kryształy” i wiersz „Do Du…”). Program zakwalifikował się do finału w Dęblinie, w którym zespół nie wziął udziału ze względu na okoliczności losowe.

14.11.2015 / II Ogólnopolski Festiwal Sztuk Komediowych Teatrów Nieprofesjonalnych „Decha” – ATT jako jeden z siedmiu spośród szesnastu zgłoszonych zespołów. Teatr zaprezentował przedstawienie „Miłość według Czechowa”, na które składały się jednoaktówki Antoniego Czechowa „Niedźwiedź” i „Oświadczyny”. Krzysztof Żak  z ATT otrzymał od Jury Festiwalu nagrodę dla Najlepszego Aktora za rolę Iwana Łomowa.

4.06.2016 / Nocy Kultury w Lublinie. Prezentacja spektakli „Rosja według Czechowa” („Złoczyńca”, „Jubileusz”) oraz „Miłość według Czechowa” („Niedźwiedź”, „Oświadczyny”) w Kawiarni „Pożegnanie z Afryką”.

17-21.02.2016 / 37. Biesiada Teatralna. Konfrontacja Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu Zdroju. Został zakwalifikowany do grona 16 grup teatralnych i solistów uczestniczących w przeglądzie, spośród 30 zgłoszonych.18.02.2016 zaprezentował jednoaktówkę Antoniego Czechowa „Oświadczyny”, w której wystąpili Ewa Surdacka, Krzysztof Żak i Dariusz Boruch. Występ spodobał się organizatorom tak bardzo, że ATT poproszono o dodatkowy występ dla mieszkańców Horyńca Zdroju. Jury Biesiady doceniło występ ATT miłymi słowami i recenzjami, ale nie wyróżniło nagrodami.

23-25.09.2016 / Festiwalu „Relacje. Międzypokoleniowe Spotkanie Teatralne” w Stalowej Woli. Teatr zaprezentował „Damy i Huzary” Aleksandra Fredry. Przedstawienie nie zostało wyróżnione, ale bardzo podobało się publiczności.

11-13.11.2016 / III Ogólnopolski Festiwal Sztuk Komediowych Teatrów Amatorskich w Bielsku Podlaskim. Wzięło w nim udział 6 zespołów z całej Polski. ATT zaprezentował komedię Aleksandra Fredry „Damy i Huzary”. Na festiwalu Jury przyznało 4 główne nagrody. Za najlepszą aktorkę uznano Sandrę Pikulę, a za najlepszego aktora uznano Dariusza Borucha z Amatorskiego Teatru Towarzyskiego.

03.06.2017 / Noc Kultury w Lublinie. Prezentacja komedii „Damy i Huzary” Aleksandra Fredry w Sali Galeryjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego.

10.09.2017 / Europejski Festiwal Smaku w Lublinie. Prezentacja sztuki ulicznej „Czarci sąd” na Placu Po Farze w Lublinie.

02.06.2018 / Nocy Kultury w Lublinie. Prezentacja sztuki ulicznej „Czarci Sąd” na placu za Trybunałem (Stare Miasto).

19-21.10.2018 / V Ogólnopolski Festiwal Sztuk Komediowych Teatrów Nieprofesjonalnych „Decha” w Bielsku Podlaskim z przedstawieniem „Rosja według Czechowa”. Przedstawienie składało się z 2 żartów scenicznych „Złoczyńca” i „Jubileusz (trzeci żart, „Narzeczony i ojczulek”, z powodu nieobecności Karola Korneta, nie został zaprezentowany). Spektakl spotkał się z życzliwym przyjęciem publiczności i Jury, ale nie otrzymał żadnej nagrody. Sukcesem było samo zakwalifikowanie się do festiwalu bowiem liczba (12 teatrów) i jakość prezentowanych przedstawień był niezwykle wysoka.

22-23.11.2018 / I Przegląd Amatorskich Teatrów Dorosłych „Jako Taki” w DK SM „Czechów” w Lublinie. Amatorski Teatr Towarzyski został zaproszony do wzięcia udziału w przeglądzie i zaprezentował dwa żarty sceniczne Antoniego Czechowa „Złoczyńca” oraz „Narzeczony i Ojczulek”. Występ był udany o czym świadczą pozytywne słowa, jakie wypowiedział podczas oceny spektakli Daniel Arbaczewski – aktor, reżyser, pedagog, instruktor teatralny.

1.06.2019 / Nocy Kultury w Lublinie. Prezentacja spektaklu słowno-muzycznego „Ewa, Wenus i Tuńcia” w kawiarni „Próba Cafe” przy Grodzkiej 3.

22.11.2019 / II Przegląd Amatorskich Teatrów Amatorskich „Jako Taki” w DK SM „Czechów” w Lublinie. Prezentacja żartu scenicznego „Oświadczyny” Antoniego Czechowa.

11.12.2020 / Ogólnopolskie Konfrontacje Teatralne P’OKOT 2020 w Zielonej Górze. Wydarzenie odbyło się online. Jednoaktówkę Antoniego Czechowa „Oświadczyny” zagrali: Ewa Surdacka, Krzysztof Żak i Dariusz Boruch. ATT otrzymał wyróżnienie oraz nagrodę w wysokości 700,00 zł – za dogłębną analizę tekstu klasycznego i jego komediową interpretację.

12.06.2021 / I Przegląd Teatralny Otwartej Sceny Amatora w Nałęczowie. Prezentacja sztuki Michała Bałuckiego „Teatr Amatorski”.

12.06.2021 / I nagroda za słuchowisko „En do Entej” na podstawie opowiadania Stanisława Lema „Jak ocalał świat” ogólnopolskim w konkursie na słuchowisko ph. Stanisław Lem – posłuchajmy „Cyberiady”, organizowanym w Centrum Kulturalnym w Przemyślu.

26-29.08.2021 / 42. Biesiada Teatralna. Konfrontacje Zespołów Teatralnym Małych Form w Przemyślu. Teatr rywalizował z 12 innymi teatrami i zaprezentował komedię Michała Bałuckiego „Teatr Amatorski”. ATT wystąpił w składzie: Beata Kamińska, Irena Mazur, Ewa Surdacka, Ewa Górecka, Grzegorz Wankiewicz, Henryk Szuba, Krzysztof Żak i Filip Hojda. Jury w składzie: Joanna Trzepiecińska, Marcin Bortkiewicz, Łukasz Drewniak i Rafał Fudalej nagrodziło ATT Wyróżnieniem Specjalnym i nagrodą pieniężną w wysokości 600,00 zł. ATT Wygrał w plebiscycie publiczności i otrzymał Misę Biesiadną Króla Jana pełną cukierków.

1-3.10.2021 / VIII Ogólnopolski Festiwal Sztuk Komediowych Teatrów Amatorskich „Decha” w Kreatywnym Centrum Kultury w Bielsku Podlaskim. Teatr zaprezentował komedię Michała Bałuckiego „Teatr Amatorski”. ATT wystąpił w składzie: Anna Gaik, Irena Mazur, Ewa Surdacka, Ewa Górecka, Grzegorz Wankiewicz, Henryk Szuba, Krzysztof Żak i Filip Hojda. Z festiwalu wróciliśmy z nagrodą za drugoplanową rolę kobiecą dla Ireny Mazur w spektaklu „Teatr Amatorski”. Jury festiwalu doceniło również naszą grę dwoma nominacjami: dla Ewy Góreckiej za rolę epizodyczną oraz dla Henryka Szuby za drugoplanową rolę męską.

Amatorski Teatr Towarzyski ma w swoim dorobku już ponad 200 przedstawień, w tym 38 premier.

Oto one:

 1. 02.06.2006 – Wieczornica „Poezja Karola Wojtyły” – kościół przy Al. Kraśnickiej. Scenariusz – Krzysztof Żak, reżyseria – Dariusz Boruch.
 2. 09.06.2006 – „Przypadki Kasandra mieszczanina paryskiego” – Festyn Osiedlowy „V Dzień Węglina”. Przedstawienie na podstawie „Parad” Jana Potockiego. Reżyseria – Dariusz Boruch.
 3. 16.06.2007 – „Antyczne obrazki” – Festyn Osiedlowy „VI Dzień Węglina”. Przedstawienie na podstawie antycznych tekstów Owidiusza, Herondosa i Arystotelesa. Reżyseria – Dariusz Boruch.
 4. 11.11.2009 – „Damy i Huzary” wg Aleksandra Fredry – DPS „Betania”. Adaptacja i reżyseria – Dariusz Boruch. (kliknij, żeby zobaczyć spektakl)
 5. 15.05.2010 – „Lato w Nohant” – Biblioteka Uniwersytecka UMCS. Wybrany fragment sztuki Jarosława Iwaszkiewicza. Adaptacja i reżyseria – Dariusz Boruch.
 6. 26.01.2011 – „Oświadczyny” – Bar pod Brzozami. Jednoaktówka Antoniego Czechowa. Reżyseria – Dariusz Boruch. (kliknij, żeby zobaczyć spektakl)
 7. 15.02.2012 – „Sztuka Kochania” wg Owidiusza – DDK „Węglin”. Przygotowanie – Anna Kuszneruk.
 8. 31.03.2012 – „Rosja według Czechowa” – DDK „Węglin”. Przedstawienie złożone z jednoaktówki Antoniego Czechowa „Oświadczyny” i scenek na podstawie jego nowel: „Złoczyńca” i „Narzeczony i Ojczulek”. Reżyseria – Dariusz Boruch.
 9. 06.10.2012 – „Szkoła Tańca” – Dom Kultury LSM. Wodewil na podstawie komedii Dariusza Borucha i piosenek Mateusza Dąbrowskiego. Reżyseria – Dariusz Boruch.
 10. 15.03.2013 – „Dyktator” Jerzego Żuławskiego (fragmenty) – Filia nr 34 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego. Adaptacja i reżyseria – Dariusz Boruch.
 11. 13.09.2013 – „Julian Tuwim – Wiersze dla dzieci” – DDK „Węglin”. Przedstawienie łączące trzy formy artystycznego wyrazu: recytacje, śpiew i rysunek. Teksty wybrał Dariusz Boruch, muzykę do piosenek napisał Mateusz Dąbrowski a ilustracje do wierszy wykonał Bernard Homziuk. Reżyseria – Dariusz Boruch.
 12. 15.10.2013 – „Legendy Lubelskie – Czarci Sąd” – Dom Kultury LSM w Lublinie. XIV Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów. Przedstawienie wg tekstu Sławomira Krzyżanowskiego, inscenizacja – Dariusz Borucha.
 13. 28.10.2014 – „Rosja według Czechowa II” w DDK „Węglin”. Przedstawienie złożone z jednoaktówek Antoniego Czechowa „Niedźwiedź” i „Jubileusz”. Reżyseria – Dariusz Boruch.
 14. 02.12.2014 – Kabaret Godziemba I program „Dudek Show” w DDK „Węglin”. Wybór tekstów, scenariusz i reżyseria – Dariusz Boruch, opracowanie muzyczne – Renata Sieńko-Kreft.
 15. 11.12.2015 – Prapremiera komedii Moliera „Mieszczanin szlachcicem” – DDK „Węglin”. Reżyseria – Dariusz Boruch, opracowanie muzyczne – Mateusz Dąbrowski. (kliknij, żeby zobaczyć spektakl)
 16. 14.04.2016 – Inscenizacja „Nie miłość Izabelli Łęckiej” na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa – Filia nr 34 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego. Adaptacja i reżyseria – Dariusz Boruch.
 17. 10.05.2016 – Inscenizacja „Wiliam Szekspir – bohaterowie dramatów” – czytanie fragmentów sztuk – Muzeum UMCS. Scenariusz i reżyseria – Dariusz Boruch.
 18. 26.11.2016 – „Trzy razy Czechow” – wspólna realizacja z Teatrem Pierwszego Kontaktu Tomasza Załuckiego w Areszcie Śledczym w Lublinie w wykonaniu osadzonych.
 19. 16.12.2016 – „Julian Tuwim. Wiersze dla dorosłych”, przedstawienie słowno-muzyczne zrealizowane wspólnie z zespołem muzycznym Art Deco. Spektakl składał się z 8 piosenek i 8 wierszy – DDK „Weglin”. Reżyseria – Dariusz Boruch, opracowanie muzyczne – Mateusz Dąbrowski. (kliknij, żeby zobaczyć spektakl)
 20. 23.06.2017 – „Rozmowy pod Lipą czyli lipne pogaduchy”. Przedstawienie do autorskiego tekstu Dariusza Borucha i Sławomira Krzyżanowskiego, adaptacja i reżyseria Klara Kistelska, reżyseria i opracowanie muzyczne – Anna Kuszneruk.
 21. 07.11.2017 – spektakl słowno-muzyczny „Cohen Street” do scenariusza Józefa Bilskiego w reżyserii Dariusza Borucha. Gościem specjalnym był śpiewający piosenki Piotr Selim.
 22. 02.2017 – „Legendy Lubelskie” – Areszt Śledczy w Lublinie. Scenariusz i reżyseria – Dariusz Boruch.
 23. 27.03.2018 – przedstawienie liryczno-satyryczne „Ewa, Wenus i Tuńcia…” w Domu Kultury LSM. Scenariusz i reżyseria – Dariusz Boruch.
 24. 15.11.2018 – „Wieczór poezji Wincentego Pola” w Dworku Wincentego Pola, oddziale Muzeum Narodowego w Lublinie. Scenariusz i reżyseria – Dariusza Boruch, wybór tekstów – Wiktor Kowalczyk.
 25. 26.11.2018 – spektakl „Zbigniew Herbert – bądź wierny, Idź”. Scenariusz – Józef Bilski, reżyseria – Dariusz Boruch. Gościem specjalnym był śpiewający piosenki Marek Michałowski. (skrót spektaklu do zobaczenia tu)
 26. 08.12.2018 – „Jaskinia Filozofów” Zbigniewa Herberta – Areszt Śledczy w Lublinie. Przedstawienie zrealizowane wspólnie z Fundacją Teatroterapia Lubelska. Scenariusz i reżyseria – Maria Pietrusza-Budzyńska. Asystent reżysera – Dariusz Boruch.
 27. 21.12.2018 – „Kariera Józefa Szwejka” na podstawie powieści Jaroslava Haška. Scenariusz – Beata Kamińska, reżyseria – Dariusz Boruch. Materiał w magazynie „Zobacz, co słychać?” red. Małgorzaty Siennickiej w TVP Lublin o premierze spektaklu.
 28. 02.12.2019 – Spektakl słowno-muzyczny „5 wieków poezji lubelskiej. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”. Scenariusz – Józek Bilski, reżyseria – Dariusz Boruch.
 29. 07.2019 – „Unia” na podstawie dramatu Stanisława Wyspiańskiego „Zygmunt August”. Scenariusz i reżyseria – Maria Pietrusza-Budzyńska, asystent reżysera – Dariusz Boruch, konsultacja – Mateusz Nowak.
 30. 12.2019 – „Obrazki z życia II Rzeczypospolitej” na podstawie książki Melchiora Wańkowicza „Tędy i owędy”. Scenariusz – Beata Kamińska, reżyseria – Dariusz Boruch. (kliknij, żeby zobaczyć spektakl)
 31. 08.01.2020 – „Teatr Amatorski” na podstawie komedii Michała Bałuckiego pod tym samym tytułem. Adaptacja: Krzysztof Żak i Beata Kamińska, reżyseria: Krzysztof Żak i Dariusz Boruch. Przedstawienie powstało jako prezent zespołu ATT dla Dariusza Borucha z okazji jego 60-tych urodzin. Materiał o wydarzeniu w programie „Zobacz, co słychać?” red. Małgorzaty Siennickiej w TVP Lublin oraz zapis video całej uroczystości.
 32. 04.07.2020 – „Walka Wewnętrzna kobiety”. Program kabaretowy według scenariusza i w reżyserii Dariusza Borucha, przygotowany specjalnie na otwarcie Społecznego Domu Kultury „Niebieski Młyn” w Kraśniku.
 33. 21.12.2020 – premiera online spektaklu słowno-muzycznego „Jacek Kaczmarski – Bard Solidarności”. Scenariusz – Józef Bilski, reżyseria – Dariusz Boruch.
 34. 29.12.2020 – „Wesołe Kumoszki z Windsoru” Wiliama Szekspira – premiera słuchowiska na stronie FB ATT. Adaptacja i reżyseria – Dariusz Boruch, realizacja nagrania – Wojciech Tryksza, muzyka – Karolina Sendrowicz, udźwiękowienie – Artur Giordano. (kliknij, żeby posłuchać słuchowiska)
 35. 18.06.2021 – premiera online słuchowiska „En do Entej” na podstawie opowiadania Stanisława Lema „Jak ocalał świat” – w ramach konkursu na słuchowisko „Stanisław Lem – posłuchajmy „Cyberiady”, przeprowadzonego przez Centrum Kulturalne w Przemyślu. (kliknij, żeby posłuchać słuchowiska)
 36. 01.11.2021 – słuchowisko „Drugi pokój” na podstawie dramatu Zbigniewa Herberata – premiera słuchowiska na stronie FB ATT. Adaptacja i reżyseria – Dariusz Boruch, realizacja nagrania – Wojciech Tryksza, muzyka i udźwiękowienie – Artur Giordano. (kliknij, żeby posłuchać słuchowiska)
 37. 17.12.2021 – słuchowisko „Dwa teatry” na podstawie dramatu Jerzego Szaniawskiego  – premiera na stronie FB ATT.Adaptacja i reżyseria – Dariusz Boruch, realizacja nagrania – Wojciech Tryksza, muzyka i udźwiękowienie – Artur Giordano. (kliknij, żeby posłuchać słuchowiska)
 38. 24.12.2021 – „Przybornik” na podstawie tekstów Jeremiego Przybory – premiera online na stronie FB ATT. Scenariusz – Mirosław Pietraś, reżyseria – Dariusz Boruch i Anna Kuszneruk, aranżacje piosenek – Michał Iwanek, konsultacje muzyczne – Iza Urban, realizacja nagrania audio – Wojciech Tryksza, realizacja nagrania video, montaż – Piotr Kuszneruk. (kliknij, żeby obejrzeć spektakl)

Obecnie ATT pracuje nad wersją sceniczną sztuki Williama Szekspira „Wesołe Kumoszki z Windsoru” oraz spektaklu „Przybornik”. Ponadto na swoim Fanpage’u kontynuuje cykliczne publikowanie postów z nagraniami pod wspólnym hasłem „Teatr w pigułce”.

Zapraszamy do współpracy! Potrzebujemy aktorów, ale również osoby umiejące szyć kostiumy lub tworzyć dekoracje. Może ktoś ma ciekawy pomysł na przedstawienie, a może sam coś napisał? Szukamy partnerów do wspólnych przedsięwzięć, miejsc do prezentacji naszych spektakli. Szukamy również sponsorów mających chęć wsparcia naszych projektów.

Ponadto zachęcamy do obejrzenia materiałów o twórcy ATT, Dariuszu Boruchu, w programie „Kreatywni” (TVP Lublin): 30 stycznia 2020 i 15 marca 2020.

Kontakt:

Dariusz Boruch – 603 172 564 lub daboruch@poczta.onet.pl

Anna Kuszneruk – 535 310 140

Aktualny skład zespołu Amatorskiego Teatru Towarzyskiego:

Krzysztof Adach, Jacek Bednarczyk, Brygida Boruch, Dariusz Boruch, Andrzej Butrym, Grażyna Czarnota, Maria Danielak, Mateusz Dąbrowski, Anna Maria Gaik-Siomak, Milena Galińska, Ewa Górecka, Mateusz Haberek, Filip Hojda, Bernard Homziuk, Beata Kamińska, Łukasz Kołodziejczyk, Karol Kornet, Barbara Kosmala, Anna Kuszneruk, Grażyna Laskowska-Cielniak, Wanda Manaj, Irena Mazur,  Michał Michałek, Barbara Mirosław, Krystyna Nazarewicz, Mirosław Pietraś, Sandra Pikula, Andrzej Samborski, Ewa Sieniuć-Pikula, Renata Sieńko-Kreft, Ewa Surdacka, Henryk Szuba, Iwona Ślaska, Ireneusz Tatara, Beata Turczyniak, Grzegorz Wankiewicz, Krzysztof Witaszek, Sylwia Wiązowska, Patryk Zakrzewski, Halina Zarek, Marian Zawiślak, Krzysztof Żak-Nowiński. (42)

W Amatorskim Teatrze Amatorskim występowali:

Lidia Abramek, Marek Andrzejewski, Marek Anulewicz, Michał Bakalarz, Robert Bełcik, Irena Bogucka, Weronika Boruch, Adrian Chaber, Krzysztof Cielniak, Anna Cygan, Damian Czerniak, Anna Czyrzowska, Ewelina Dybalska, Barbara Dynowska, Beata Filipczak, Anna Furmaniak, Zbigniew Hojda, Barbara Horoszyniak, Maria Gacek, Paweł Gąbka, Anna Gąska, Juliusz Gąska, Paweł Gorgoń, Joanna Gozdek, Łukasz Grochowski, Karolina Gruba, Antonina Gutowska, Sebastian Jakubczak, Maksymilian Janas, Krzysztof Janik, Grzegorz Jankowski, Konrad Jarecki, , Jerzy Kaldas, Jeremi Jastrzębski, Damian Kamiński, Robert Karwat, Józek Kaźmierczak, Agnieszka Kotarska, Dorota Kowalczyk, Anna Krawczyk, Rafał Kreft, Sebastian Kreft, Emil Konopka, Sylwester Kosior, Tomasz Kowalczyk, Emilia Kowalska, Łukasz Kozak, Kamil Królik, Sławomir Krzyżanowski, Mariusz Kucharski, Łukasz Kukiełka, Edmund Kuryluk, Kamil Kuszplak, Sebastian Kwiatek, Mariusz Kwiecień, Anna Lipska-Włodarczyk, Andrzej Longa, Edyta Łakomy, Anna Urszula Machaj, Marek Majewski, Magda Mańkowska, Monika Mełgieś-Czapińska, Andrzej Michalski, Marek Michałowski, Aleksandra Miszczak, Aneta Misztal, Henryk Mizura (+), Elena Modryś, Jarek Mrozowicz, Ewelina Muszyńska, Tadeusz Nowak, Klaudia Oleszczuk, Grzegorz Oleszek, Marcin Pasternak, Małgorzata Pastusiak, Rafał Pawlik, Michał Piątek, Jakub Pięciński, Milena Pomykała,Olga Poźniak, Patryk Pożak, Dariusz Sokołowski, Małgorzata Rakowska-Szklarczyk, Michał Robak, Aleksandra Roszkiewicz, Piotr Roszkowski, Aleksandra Rydzak, Bartek Tatara, Piotr Selim, Paweł Seta, Andrzej Skiba, Gosia Smreczak, Halina Smyk, Marcin Strzelec, Paulina Suszek, Grzegorz Szabla, Kaja Szałankiewicz, Katarzyna Szczepaniak, Tomasz Szczepaniak, Tomasz Szczuka, Grzegorz Szczypa, Jacek Szpunar, Helena Szpuz vel Szpoz, Ernest Szypuła, Paweł Śledzik, Regina Tatara, Natalia Tkaczyk, Agnieszka Walcz, Dorota Wasieczko, Marek Wasilenko, Tomasz Wawryniuk, Artur Wątroba, Edyta Wiszewska, Kamil Włodarczyk, Roman Załomski, Kacper Zarzycki, Ziemowit Zgoliński, Robert Zieliński, Monika Zioło, Karolina Złotek, Adrianna Zych, Agnieszka Żak -Nowińska. Artur Konrad Żołądź.