Menu

Amatorski Teatr Miejski

22 lipca 2019 - Teatr Miejski
Amatorski Teatr Miejski

Amatorski Teatr Miejski jest zespołem zrzeszającym dzieci młodzież
i dorosłych. Jest to grupa wielopokoleniowa składająca się z około 30 członków w wieku
od 6 do 60 lat – „od przedszkola do seniora”. Na scenie spotykają się aktorzy amatorzy, mieszkańcy miasta Złotowa i okolic.

Teatr nasz to teatr partnerski. Razem wymyślamy temat i piszemy scenariusz do kolejnego spektaklu, a podczas prób rodzą się nowe pomysły. Każdy sam kreuje swoją postać tak jak ją czuje
i rozumie, korzystając z sugestii swoich scenicznych partnerów. Wspólna praca splata się w spójną całość ku radości widzów, którzy tłumnie przychodzą na nasze spektakle.

            Działalność swoją Amatorski Teatr Miejski rozpoczął w 2008 r. cyklem spektakli  „Ożywiamy legendy złotowskie”. Było przedstawienie o złotowskim jeleniu i o zaklętym dziewczęciu ze złotowskiego zamku.

W kolejnym spektaklu pt. „Wizyta Pana Andersena” pokazaliśmy baśnie tego autora, zaś przedstawienie „Historia wigilijnego karpia” powstało na kanwie „Opowieści wigilijnej” K. Dickensa.

            Od 2013 roku w spektaklach naszych przedstawiamy piosenki znanych polskich twórców. Przypomnieliśmy  widowni często zapomniane, a jakże urocze piosenki Wojciecha Młynarskiego
i Starszych  Panów – Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego.

W kryminale, którego akcja toczyła się na poznańskiej Wildzie wykonywaliśmy piosenki Agnieszki Osieckiej, a w spektaklu „Za czym kolejka ta stoi” pokazaliśmy klimat lat 80 – tych 
i przedstawiliśmy  piosenki, których się wówczas słuchało.

            Tegoroczne przedstawienie pt. „W lustrze czasu, czyli rzecz o kobiecie” mówi o łagodnym przemijaniu. Jest to spektakl o kobiecie, która dumnie i z dużą dawką humoru kroczy przez życie, zmieniając jak barwny motyl po drodze swoje kapelusze. Czas ją tworzy, ale nie ogranicza. Czas daje jej różne szanse i możliwości wyboru, daje jej wolność i pozwala budować własną tożsamość.

Pisząc tekst do tego spektaklu chciałyśmy dowieść,że świat „utkany” jest z kobiet. Jednak już po kilku próbach stwierdziłyśmy, że jest on równie mocno „przepleciony” mężczyznami. To właśnie oni, nasi koledzy partnerowali profesjonalnej tancerce, która zatańczyła na scenie zmysłowe tango. Nasz występ został wzbogacony o nowy element – taniec. Mamy nadzieję, że Pani Agnieszka Fertała dołączy na stałe do naszej grupy, ubarwiając spektakle swoimi występami, a my będziemy mieli okazję ucząc się od niej przedstawić się naszym widzom również jako tancerze.

            Realizując spektakle często mieliśmy okazję korzystać z pomocy profesjonalistów. Organizowaliśmy warsztaty muzyczne i aktorskie, podczas których słuchaliśmy cennych rad aktorów i piosenkarzy. Szczególnie utkwiło nam w pamięci spotkanie z aktorem Jackiem Domańskim, który z wielkim  zaangażowaniem uczestniczył w  naszej próbie i zdradził nam wiele tajników pracy na scenie.

W tym roku przedstawienie obejrzał aktor, reżyser, złotowianin Tomasz Olejarczyk.

Nie szczędził nam pochwał, ale przekazał też uwagi, które na pewno pomogą nam podczas pisania kolejnych scenariuszy.

            Należy zaznaczyć, że działania Amatorski Teatr Miejski podejmował dzięki finansowemu wsparciu, które uzyskiwaliśmy od Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Ministra Pracy
i Polityki Społecznej oraz Burmistrza Miasta Złotowa.