Menu

Informacje dotyczące działu scenariusze

14 marca 2019 - Akt I Scenariusze

W dziale scenariusze znajdują się wizytówki autorów scenariuszy, udostępniających swoje sztuki na warunkach przez nich ustalonych. Większośc – dla grup teatralnych grających non profit – jest bezpłatna.

Prosimy każdorazowo kontaktować się z autorem

Istnieje też grupa dramatopisarzy, która udostępnia swoje scenariusze jedynie odpłatnie, czasami jest też wymóg biletowania spektaklu. Jednak wstępnie ustalone z tymi autorami warunki są bardzo dobre, a każda zgloszona chęć wykorzystania przez znajdujące się na platformie grupy teatralne będzie negocjowana indywidualnie – w wielu przypadkach dofinansowana przez nasze stowarzyszenie.

Do platformy dołączyła też Agencja ADiT – reprezentująca autorów (polskich i zagranicznych) i tłumaczy w zakresie praw autorskich, co w praktyce oznacza zawieranie w ich imieniu umów z teatrami. Reżyserom, teatrom, a niejednokrotnie – także aktorom – służą informacją o prawach autorskich do wystawiania i publikacji sztuk oraz konsultacjami w ich wyborze: formalnym, tematycznym, obsadowym.